Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

2018-10-02 19:36:30

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 9 października 2018r. /wtorek/ o godz. 13.00

w grupie I

odbędzie się uroczystość

PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA

 

Zapraszamy

 

 


więcej...

2018-09-20 19:57:30

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

W dniach 23 – 30 września 2018 r. po raz czwarty obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu.

Na terenie przedszkola i poza nim odbywać się będzie szereg działań o charakterze sportowym.

1 . Codzienne gry i zabawy sportowe w sali i ogrodzie przedszkolnym ( wszystkie grupy)

2 . Grupa I – 24.09.2018. ( poniedziałek) godzina  10.00 -10.30

- „ Rowerkiem zdrowo” – zabawy z wykorzystaniem rowerków.

3 . Grupa II – 26.09.2018. ( środa) godzina  10.00 -10.30       

- „ Ogród przedszkolny na sportowo” –gry i zabawy na świeżym powietrzu.

4 . Grupa III i IV  – 27.09.2018. ( czwartek) godzina  9.15 – 12.30      

„ Rajd na Karczówkę”, połączony z grami terenowymi.

więcej...

2018-09-06 16:38:28

Zebranie z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami

11.09.2018 r. (wtorek)

godz.16.30

sala nr 2

Serdecznie zapraszamy.

                                                                               Dyrekcja oraz Pracownicy przedszkola

więcej...

2018-09-02 23:58:21

ROK SZKOLNY 2018/2019

Witamy w roku szkolnym 2018/2019

więcej...

2018-08-09 21:43:15

DNI ADAPTACYJNE

OGŁOSZENIE

Dnia 30.08.2018r. w godz. 9.30-11.00
odbędą się
DNI ADAPTACYJNE
dla dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola.

Zapraszamy. 

więcej...

2018-06-21 20:56:13

Akcja informacyjno-edukacyjna "Bezpieczna Woda"

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki
uruchomiło VII edycję akcji informacyjno-edukacyjnej "Bezpieczna Woda",
której celem jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie,
nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku.

Więcej informacji na stronie
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7759,Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda.html?search=738449039

więcej...

2018-06-21 20:40:57

Komunikat MEN dla rodziców

Wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku.
Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny
"Poradnik bezpiecznego wypoczynku",

dostępny na internetowej stronie Ministerstwa,
w którym można znaleźć wszystkie najwazniejsze informacje,
istotne dla rodziców i opiekunów,
dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl znajduje się baza wypoczynku,
dzięki której można łatwo i szybko sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Zróbmy wszystko, aby wypoczynek naszych dzieci był nie tylko udany,
ale przede wszystkim bezpieczny!


Bo udane wakacje to bezpieczne wakacje!

więcej...

2018-06-12 19:49:18

Klauzula informacyjna dla rodziców

Klauzula informacyjna dla rodziców/ uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. 1.    Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica/ uczniów oraz danych Państwa dzieci jest Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach, ul. Marszałkowska 11A, 25-533 Kielce; telefon: 413676066, email : ips27.kielce@interia.pl 
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. 
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pani Justyna Mikuśkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: justynam2959@gmail.com lub pod numerem telefonu  +48 664737322;
 4. Dane osobowe Pana/Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Pana/ Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego, zainteresowania lub wybrane zajęcia sportowe.

11. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki i pobytu w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

 

                Dyrektor
               Anita Wiączek
więcej...

2018-06-07 20:28:57

Podsumowanie akcji ROWEROWY MAJ

DRODZY RODZICE!

Organizatorzy kampanii
"Rowerowy Maj"
zapraszają na podsumowujący akcję PIKNIK,
który odbedzie się 9 czerwca 2018r. (sobota)
w godzinach 12:00-15:00
w Parku Miejskim w Kielcach
(Muszla koncertowa).


Zachęcamy do udziału wszystkich Rodziców
i zaangażowanych w akcję Przedszkolaków.

więcej...

2018-05-09 19:14:17

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka
5 czerwca 2018 roku
w godzinach 9:00-14:00
odbędzie się wycieczka
dla wszystkich grup wiekowych na Święty Krzyż.

                                                 
                                                  Wśród licznych atrakcji między innymi: 

                                        - wjazd na Święty Krzyż „ Kolejką Świętokrzyską”,
                                   której trasa wiedzie przez Świętokrzyski Park Narodowy;
                            - zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku
                                                  Narodowego i Muzeum Misyjnego;
                                           - rozmowa o miejscach Pamięci Narodowej;
               - zwiedzanie zespołu klasztornego jednego z najstarszych sanktuariów na terenie Polski
                                             - Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz
                                             - obiad na zielonych terenach Bazyliki
.

Prosimy o zapewnienie Dzieciom:
- ubranka "na cebulkę";
- sportowego obuwia;
- nakrycia głowy;
- opakowania chusteczek higienicznych;
- plecaka z małą odkręcaną buteleczką niegazowanej wody mineralnej,
którą będziemy uzupełniać w miarę potrzeb dzieci.

Dobry humor na wycieczce obowiązkowy :)

 

więcej...

2018-05-08 20:52:52

Festyn Rodzinny

                                          Z okazji obchodów
                     Międzynarodowego Dnia Rodziny

                     dnia 15 maja 2018r.zapraszamy do wzięcia udziału
                                    w FESTYNIE RODZINNYM,
                   będącym okazją do spędzenia czasu ze swoim dzieckiem.

W programie:
- od 12.00. do 12.30. - uroczyste występy dzieci dedykowane Rodzicom

- od 12.30. do 13.00. - pokaz treningu karate oraz gra w piłkę nożną pod opieką
  Juniorów Korony Kielce
- od 13.00. do 14.00. - włączenie się w jedną z dwóch form aktywnego spędzenia  
  czasu:
1. Zabawy sportowe w ogrodzie przedszkolnym
2. "Maraton na kółkach " na pobliskim fragmencie ścieżki rowerowej
   na Dolinach.


Prosimy o zapisywanie się na listach u wychowawców.
Koszt udziału dziecka w festynie: 4 zł.

                      Mamo, Tato pobaw się że mną!

więcej...

2018-05-06 20:59:12

Rowerowy Maj

                                        Zapraszamy
                                do zbierania punktów w ogólnopolskiej akcji
                               "Rowerowy Maj"!


Przedszkolaki dostają naklejki do książeczki rowerowej ( punkty) za przyjazd do przedszkola pojazdem na kółkach ( rower, rower biegowy, hulajnoga).
Rywalizacja trwa do 30 maja!

Szczegółowe informacje dostępne u wychowawców oraz koordynatora akcji Małgorzaty Zapały.

więcej...

2018-04-23 18:04:12

Zebranie z Rodzicami

ZEBRANIE Z RODZICAMI
odbędzie się
25.04.2018r. (środa)
o godz.16.30
w sali nr II.

więcej...

2018-03-30 17:42:07

Rekrutacja 2018/2019

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019.

12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 12.00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

19.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 12:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie

(logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.04.2018r. do 27.04.2018r., adres strony na której będzie można logować dziecko kielce.formico.pl ) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki, w celu zatwierdzenia.

24.05.2018 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.05.2018 r. – 30.05.2018 r. do godziny 12:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowo przyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

04.06.2018 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy  polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują: 

 • ­   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
 • ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017r..

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł)

6

               Od 100 %  -  poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 

5

                Od 150 % -   poniżej 200 %  –  1011,00 zł – 1347,99 zł

4

              Od 200 % - poniżej 250 % - 1348,00 – 1684,99 zł

3

               od 250 % - poniżej 300 %  - od 1685,00 zł – 2021,99 zł

2

              od 300 % - od 2022,00 zł

1

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
 • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych: 

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

 

 

więcej...

2018-03-29 22:16:02

Akcja Nasze Przedszkolaki

Redakcja "Echa Dnia" po raz kolejny organizuje akcję "Nasze Przedszkolaki".

W tym roku będzie ona przebiegać pod hasłem "Przedszkolaki mają talent".

Każda z grup z naszego przedszkola, w tym klub "Iskierki" zaprezentuje krótki repertuar.

Występ zostanie nakręcony przez dziennikarza Echa Dnia, zostaną również zrobione wszystkim grupom zdjęcia 13 kwietnia 2018r.

Filmy oraz zdjęcia grup opublikowane będą na portalu www.echodnia.eu Zdjęcia znajdą się również w dodatku specjalnym Echa Dnia 25 kwietnia 2018r.

więcej...

2018-03-29 15:30:50

Życzenia

Pogodnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
zdrowia, pomyślności i wiosennego nastroju
życzy Dyrekcja i pracownicy
Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27 w Kielcach.

więcej...

2018-03-22 07:27:42

Rekrutacja 2018

Uwaga!

Już niedługo
REKRUTACJA

więcej...

2018-03-21 16:08:19

OGŁOSZENIE

Nasza Eko-Marzanna bierze udział w konkursie

na „Najpiękniejszą Marzannę.”

Prosimy głosować od 22.03.2018r. od godz. 9.00

do 06.04.2018r. do godz.17.00 wysyłając

SMS na numer 7243 o treści: Konkurs 1

(koszt SMS-a wynosi 2,46 zł). Z jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos.

 

Naszą Marzannę  można oglądać w Muzeum Zabawy i Zabawek

w Kielcach w dniach od 21.03. do 16.04.2018r.

 

 Prosimy o zaangażowanie, 

DZIĘKUJEMY

więcej...

2018-03-06 20:42:28

Ogłoszenie - pomiar poziomu cukru

W dniach 15 - 16 marca 2018r. w godzinach 14.00 - 16.00 możliwe będzie dokonywanie darmowych pomiarów
glikemii (poziomu cukru)
na terenie naszego przedszkola.

Warunkiem wykonania pomiaru jest przystąpienie do niego co najmniej 2 godziny po spożyciu ostatniego posiłku.
Wszystkich chętnych zapraszamy

więcej...

2018-03-06 20:41:19

Ogłoszenie - pomiar ciśnienia

W dniach 13 - 14 marca 2018r. w godzinach 14.00 - 16. 00
możliwe będzie dokonywanie darmowych pomiarów
ciśnienia tętniczego krwi na terenie naszego przedszkola.

Wszystkich chętnych zapraszamy

więcej...