Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


I. Prowadzone przez nauczycieli i specjalistów przedszkola:

1. Zajęcia ze specjalistami dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (rewalidacja z zakresu: terapii logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, korekcji wad postawy).

2. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli grup w ramach korygowania i wspomagania rozwoju z dziećmi wymagającymi dodatkowych oddziaływań pedagogicznych.


II. Organizowane we współpracy z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach:

1. Punkt konsultacyjny z p. Justyną Prajsnar - psychologiem, p. Magdaleną Latos - pedagogiem, p. Agatą Mijas - logopedą z MZPPP w Kielcach.

- spotkania odbywają się na terenie przedszkola:

Harmonogram na rok szkolny 2017/2018

11.10.2017r. - w godz. 14.00 - 16.00

15.11.2017r. - w godz. 14.00 - 16.00

13.12.2017 r. - w godz. 14.00 - 16.00

17.01.2018 r. - w godz. 14.00 - 16.00

15.03.2018 r. - w godz. 14.00 - 16.00

11.04.2018r. - w godz. 14.00 - 16.00


2. Dyżur logopedy p.Agaty Mijas.

- spotkania odbywają się na terenie przedszkola:

Harmonogram spotkań na rok 2018


3. Warsztaty dla rodziców:

 

4. Przesiewowe badanie mowy dzieci zdrowych 5- i 6-letnich przeprowadzone 
przez p. Agatę Mijas – logopedę MZPPP w Kielcach. 

5. Przesiewowe badanie psychologiczno-pedagogiczne dzieci zdrowych 
5- i 6-letnich przeprowadzone przez p. Justynę Prajsnar - psychologa 
i p.Magdalenę Latos - pedagoga.

TELEFONY KONTAKTOWE Z MIEJSKIM ZESPOŁEM PORADNI PSYCHOLOGICZNI-PEDAGOGICZNYCH
skretariat - 41 3676728


P. Justyna Prajsnar psycholog - gabinet 113
P. Magdalena Latos pedagog - gabinet 212
P. Agata Mijas logopeda - gabinet 102