Pracownicy przedszkola

DYREKTOR:
- mgr Wiączek Anita
 
WICEDYREKTOR:
- mgr Stępniewska Elżbieta
 
KADRA PEDAGOGICZNA:
- mgr Golba Małgorzata
- mgr Golc Mariola
- mgr Górczak Irena
- mgr Hajduk Agnieszka
- mgr Iwanicka Anna
- mgr Iwańska Karina
- mgr Jończyk-Piątek Zofia
- mgr Kurtek Renata
- mgr Łakomiec Jolanta
- mgr Mielczarz Bogusława
- mgr Podsiadło Marta
- mgr Stańczyk Małgorzata
- mgr Zapała Małgorzata

 
POMOCE NAUCZYCIELA:
- Bogulak Elżbieta
- Gawrońska Halina
- Kawiorska Bożena
- Kołomańska Barbara

 
PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
- Wiącek Agnieszka - główna księgowa
- Lis Beata - referent
- Hetmańczuk Agnieszka - samodzielny referent

 
PRACOWNICY KUCHNI:
-  - kucharka
- Gajewska Iwona - pomoc kucharza
- Kumur Dorota - pomoc kucharza

 
PRACOWNICY OBSŁUGI:
- Krajcarz Krzysztof - konserwator
- Cedro Ryszard - dozorca
- Wróbel Zbigniew - dozorca

 

PIELĘGNIARKA:
- Smelcerz Helena