Przedszkolna Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCY -  p. Rafał Góźdż                                

ZASTĘPCA                – p. Ewa Smogór                                                     

SKARBNIK                – p. Karolina Putowska                                               

 

TRÓJKI ODDZIAŁOWE

Grupa I

Beata Iwan
Sylwia Nowak
Luiza Buras-Sokół

Grupa II

Agnieszka Szymczyk-Korona
Karolina Putowska
Edyta Nowak-Rydz

Grupa III

Bożena Kotwa
Rafał Maślarz
Jowita Kamola


Grupa IV

Rafał Góźdź
Ewa Smogór
Agnieszka Wydrych