Zobacz świat

20.06.2018r. dzieci z gr. IV uczestniczyły w zajęciach warsztatowych pt.: „ Zobacz świat niewidomych” prowadzonych przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych. Przedszkolaki dostrzegały i próbowały zrozumieć potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Rozpoznawały produkty spożywcze wyłącznie poprzez zmysł węchu lub smaku. Mając zasłonięte oczy oglądały – dotykały książki brajlowskie oraz rozpoznawały, co się znajduje na wypukłych obrazkach. Każdy miał możliwość napisać swoje imię pismem punktowym na maszynie brajlowskiej. Dzieci przekonały się, jaką trudną umiejętnością jest poruszanie się bez możliwości korzystania ze wzroku. Wszyscy wzorowo sprawdzili się w roli przewodnika osoby niewidomej.

 

Dziękujemy naszym gościom: p. Oli, p. Gosi, p. Piotrowi za praktyczną lekcję wielozmysłowego doświadczania świata.